Tagged: geri getirme büyüsü

Büyü Belirtileri Nelerdir?

Çok çeşitli büyü şekilleri vardır. Büyünün insan üzerindeki etkileri de yapılan büyünün çeşidi ile yakından alakalıdır. Mesela iş ve evlilik kısmetini bağlamak için yapılan büyü ile hastalık ve ölüm büyüsü insan üzerinde aynı etkiyi göstermez.

1 – Genelde büyülü insan çabuk sinirlenir ama öfkesi de çabuk geçer ve yaptığına da çoğu zaman pişman olur.

2 – İşleri yolunda gitmez. Olması gereken işleri de bazen tamamen tersine gider.

3 – Bazen bunalım geçirir ve eli kolu işe güce kalkmaz, yaptığından ettiğinden bir zevk almaz.

4 – Parasının işinin bereketi olmaz.

5 – Evde hanede geçimsizlik olur.

6 – Sebepsiz yere tartışmalar meydana gelir,

7 – Bazen öyle ki, güzel bir muhabbet bile tartışmaya kavgaya dönüşür.

8 – Bazen de evin herhangi bir yerine okunmuş domuz yağı vb şeyler sürerler. Mesela, yatak odasına böyle bir şey sürüldüğünü farz edelim. Karı-koca evin içinde bazen tatsızlıklar olsa bile normal anlaşabiliyorlarken, yatak olasına girince tartışmalar, birbirlerine soğuk davranmalar vb tatsızlar olur, şiddet baş gösterir…

9 – Birde en çok yapılan büyülerden birisi de ölü toprağıdır.. medyum; Bazı hanelere de okunmuş ölü (7 kabir toprağı) serperler.. Bu toprak hangi evin içine yada önüne etrafına serpildi ise o evdeki insanlar ölü gibi olurlar. Uyuşuk olurlar.. Bazen eli kolu işe-güce kalkmaz. Bir şeyden zevk ve tad almaz hale gelirler.

10 -Kimi insanlara da yapılan büyülerden dolayı cinler periler musallat olur. Çaresine bakılmazsa zamanla karabasan – kabus – havale-nöbet – sara şizofreni vb şekillere çevirebilir. Akıl almaz durumlara ve zorluklara sokar.

11 – Ruh halinizde bir değişiklik hissetmeniz, kendinizi tanıyamaz durumda olmanız, gece artarak devam eden sıçrayarak uyanmalar, korkunç rüyalar görmeye başlamanız, rüyalarınızda sık sık kedi, köpek gibi hayvanları görmeniz,

12 – Kalp ya da midenizde ilgili rahatsızlığınız olmadığı halde göğüs kafesinizde ağrı hissetmeniz,

13 – Aşırı yorgunluk, ensenizde ağrılar, saçlarınızda elektriklenmeler olması, gözlerdeki ağrılar, gölgenizin sizi izlediği izlenimine kapılmak, ayak tabanlarınızın yanma halleri

14 – Büyülerin etkileri insanların burçlarına göre de değişkenlik gösterebilir. Yengeç, Aslan, İkizler, Oğlak, Kova ve Yay Burçları büyü konusunda daha hassastır.

Bazı insanlarda, aşırı etkilenme ve geç müdahale sonucu sinir bozuklukları ve akli denge bozukluklarına kadar giden olaylar mevcuttur. Bu yüzden dikkatli olup, bu belirtileri önemsemek gereklidir. Büyülerde etkinin beyin iradesiyle en aza indirilmesi mümkündür.

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZEDE BÜYÜ YAPILMIŞTIR

Hazreti Aişe validemizden rivayet edildiğine göre, Lebib bin Asam adındaki bir yahudi, Peygamberimize tarak, kıl ve hurma kabuğu ile büyü yapıp ZİERVAN kuyusuna atmıştır. Peygamber Efendimiz günlerce bu büyünün tesirinde kaldı. Büyü, mübarek cismine, vücuduna ve gözüne isabet etmişti. Bir beşer olarak, maddi olarak rahatsızlanmış fakat peygamberliğine herhangi bir zarar gelmemiştir. Zevceleriyle uzun müddet ayrı kalmıştır. Hastalık şiddetlenince Allah’a teveccüh ve dua ederek şifa dilemiştir. Bu arada bedeni güçsüz hale gelmiştir. Yakarış ve niyazdan sonra, uyku ve uyanıklık halinde, Yüce Allah (C.C.) tarafından gönderilen iki melek büyüyü yapanı ve yerini bildirmiştir Hz. Peygambere (S.A.V.) kim tarafından, nerede, ne için büyü yapıldığını bildirmiş ve büyünün iptal edilmesi yolunu göstermiştir. Halsiz ve güçsüz düşen peygamberimize Allah’ın yardımı olarak MUAVVİZETEYN yani Felak ve Nas sureleri nazil olmuştur. Bu iki sure 11 ayettir. Lebib bin Asam bir saç kılına 11 düğüm atmıştır. Allah-u Teala bunu ve yerini Peygamberimize bildirmiştir. Bu surelerin ayetlerini okumasını emretmiştir. Peygamberimiz bir ayet okudukça iplikten bir düğüm çözülmüş ve kendisinde bir hafiflik hissetmiştir. Bütün düğümler açılınca Peygamberimiz (SAV) kendisine gelmiştir. Bu hadiseden anlaşılıyor ki büyü hurafe değil hakikattir Hz peygamberin bu sureleri okuması bizim okumamız için bir mesajdır bir işarettir ilahi bir emirdir.

FELAK SURESİNİN ANLAMI;

“Ey Habibim De ki .. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı bastığı vakit gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, haset ettiği vakit kıskancın şerrinden, Sabahın rabbi olan Allah’a sığınırım.”

NAS SURESİNİN ANLAMI;

“Ey Habibim De ki .. Sığınırım insanların rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına, o sinsi (pusuya yatmış) şeytanın şerrinden sığınırım ki, insanların kalplerine vesvese verir, o vesvese verenler cinlerden de olur, insanlardan da.” Kendisinde her tür büyü, nazar, vesvese, manevi bir buhran ve sıkıntı olduğu düşüncesinde olanların bu sureleri okumalarını tavsiye ederim. Çünkü bu surelerin şifa maksatıyla okunduğuna dair hadis-i şerifler vardır. Bu sureler insanı koruyan manevi birer zırhdır.

EBCED HESABI NEDİR?

Ebced veya Ebûced, Arap alfabesindeki harflerin kolaylıkla hatırda kalması için düzenlenen bir hârf dizisi ile bu harf dizisinin her birine tekabül eden bir rakam değeri sistemi ve diziyi oluşturan sekiz kelimenin ilkinin adıdır. Harflerin her birine 1’den 1000’e kadar matematik değerler verilmiştir. Arap harflerinin ebced tertibine göre dizilişinin Hazret-i Âdem’e (as) dayandığı rivâyet edilir. Bu tertip ile alfabenin kullanıldığı tarih süreci içerisinde, zamanla bu harflere sayısal değerler verilmiş; bu sayısal değerler âlimler, edebiyatçılar ve şâirler tarafından makbul ve muteber karşılanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Esmaül Hüsna, Allah’ın güzel isimleri ve aynı zamanda Allah’a ait birer özelliği anlatması bakımından sıfat olarak kullanılmaktadır. Bu da bize, Allah’ı tanıma ve anlama bakımından önemli ipuçları vermektedir. Bu isimlerin her birinin Ebcedi değerleri bulunarak, herkesin kendi ismine ya tam karşılık olarak ya da yaklaşık olarak gelen isimler bulunduğu, bunların da Allah’a yakınlaşmak ve dua etmek, özel isteklerde bulunmak için birer vesile yapılması gerektiği, öteden beri bilinen hususlardandır. Esmaül Hüsna  anlamsal olarak en güzel kelimeleri taşır. çünkü Yüce Rabb’imizin 99 ismini taşır.

EBCED HESABI İLE İSMİN DEĞERİ NASIL BULUNUR?

Önce isminizin ebced değerini bulacaksınız. Bunun için isminiz Arapça harflerle yazılır.

Ebced hesaplama yönteminde alfabedeki harfler 1’den 9’a, 10’dan 90’a, 100’den 1000’e kadar numaralandırılmaktadır.

Esmaül Hüsna  anlamsal olarak en güzel kelimeleri taşır. çünkü Yüce Rabb’imizin 99 ismini taşır. Kur’anda ve hadislerde sıkça bahsedilen Esmaül Hüsna’nın faziletleri saymakla bitmez. Hem hastalıklara şifadır hem her derde devadır. Bir de isimlerimizin ebced hesabına göre hesaplandığında Esmaül Hüsna’nın isimlerinden hangisine yakın bir isim çıktığını bulabiliriz.

Esmaül Hüsna’dan her biri başka bir isme bakar. Dolayısıyla siz de kendi isminize bakan esmayı tespit edip her gün çıkan miktarı okuyun. Bunu yaparken iki şık vardır.

Birincisi; direkt ve yalnız kendi isminiz ebcedi karşılığı olan esmadır. İsminizin ebced değeri karşılığı olan esmaya en yakın esma veya direkt olarak da çıkabilir.İşte o Esmayı  belirtilen gün ve saatte  okumak.

İkincisi ise; Anne isminiz ile birlikte sizin isminizin toplamına karşılık gelen esmadır.bunu yapmak için önce kendi isminizin ebced değeren bulun  sonra annenizin ismine bakan ismin ebced değerini bulun. Her iki ebced değeri karşılğı toplAmı esmayı bulun ve okumaya başlayın.

EBCED HESABI NEDİR?

Ebced, geleneksel Arap alfabesinin eski sıralanışından (elif, ba, cim, dal) ilk dört harfinin okunuşlarıyla (E-B-Ce-D) türetilmiş bir sözcüktür. Ebced hesabı ise Ebced rakamları denilen alfabetik bir sayı sistemini kullanarak, kelime, cümlecik veya cümlelerin sayısal değerini hesaplama ve bunlardan anlamlar çıkartma işlemidir. Teori incelenen kelime, cümlecik veya metinde bir şekilde gizli şifreleme bulunduğu varsayımına dayanır.

Semitik alfabelerde olduğu gibi Arap alfabesiyle yazılan bir yazıda da harflerin sayısal değerleri ile bir şifreleme (cifr) yapılmış olabilirdi ve gelecekte hâdiselerin vukuu zamanının tespiti (Kehanet) için harflerin sayısal değerleri kullanılarak bu kehanetlerin sırrı gizemi açılabilirdi. Bir cümle veya cümleciğin Ebced değeri (“cümle hesabı”) varsayılan bu gizem’in anahtarı olurdu.

Bilinen bütün ebcedler semitik alfabelere aittirler ve onların da Mısır hiyerogliflerine dayandığı sanılan protosemitik harflerden türediğine inanılmaktadır. Ebcedde ilk yaygın kullanım fenike ebcedi ile olmuştur. Arap ebcedinin İbrani ve Aramî alfabesinden alındığına şüphe yoktur. Ebced’in ilk çıkışının Mısır hyeroglif rakamları ile bağlantılı olabileceği düşünülmektedir.

Ebced zaman içinde değişimlere uğramış ve geliştirilmiştir. Bu gelişim alfabelerin gelişimi ve düzeni ile bağlantılı değişikliklerdir. Örneğin Arap alfabesi zaman içerisinde gelişerek noktalı ve sesli harflerin alfabeye ilave edilmesi ile ebced de buna paralel değişikliklere uğramıştır.

Ebced hesabını akılda tutmak için bir anlamı olmayan ve Arap alfabesindeki harflerin eski dizilişini hatırlatıcı olarak kullanılan kelimelerden bir cümle oluşturulmuştur: bu ‘ebced’, ‘havvez’, ‘huttî, ‘kelemen’, ‘sa’fes’, ‘karaşet’, ‘sehhaz’, ‘dazıg’ cümlesidir.

Bu kelimelerle ilgili spekülasyonlara göre kelimelerden altısı Medyen hükümdarlarından altı kişinin adı yahut altı şeytanın veyahut haftanın günlerinin ismi olmalıydı. Arap nahivcilerinden “Müberred” ve “Seyrafi” bu yorumlarım hurâfe olduğunu, ebcedi oluşturan kelimelerin ecnebi olduğunu söylemişlerdir. Sonraları bu kelimeler muska, vefk gibi şeylerde kullanılmış ve her birine rakamsal bir değer verilmiştir.

Arap Ebcedinde harflerin sayısal değerleri

Ebced hesabında harflerin sayısal değerleri Arap alfabesindeki sıraya göre değil, İbranice ve Süryanice’deki sıralamaya göredir. Arap alfabesinde harflerin bugünkü sıralanışı daha sonra benzer harflere eklenen noktalar ve bu benzer harflerin yan yana yazılmasıyla oluşmuştur. Ebcede göre harflerin sırası ve değerleri söyledir:

elif ?       1             Ha ?       8             sin ?     60           te ?       400

be ?      2             Tı ?        9             `ayn ?   70           peltek se ?        500

cim ?     3             yâ ?       10           fe ?      80           Hı ?        600

dal ?       4             kef ?     20           Sad ?  90           zel ?       700

he ?        5             lâm ?     30           kaf ?     100         Dad ? 800

vav ?     6             mim ?    40           ra ?        200         Zı ?        900

ze ?        7             nun ?    50           şın ?     300         ğayn ?  1000

Arapçada kullanılmayan ve özellikle Farsça’dan alınıp Osmanlıca’da kullanılan pe, çim, je, gaf harfleri sırasıyla be, cim, ze ve kef eşit sayılır.

Vefk Nedir?

Vefk Nedir?

Tevafuk kelimesinin kökeninden türetilmiş olan Vefk, kelime anlamı olarak rast gelme demektir. Ayrıca tedbirsiz bir şekilde meydana çıkma ve oluşma gibi anlamları ile de dikkat çeker. Bazılarına göre ise denge ve uyum olarak karşılıkları söz konusudur. İslami literatürde ise karşılığı tılsımlı dua demektir. Allah’a yalvaran ve isteklerinin olmasını isteyen kişiler, Vefk yöntemi ile bunu gerçekleştirebilirler. Ancak normal duadan farklıdır. Çünkü yazılı bir şekilde kağıda dökülür ve kendisine özgü olan bir takım kuralları söz konusudur. Ancak büyü değildir. Çünkü her şey yine Allah’tan beklenmektedir.

Vefk Günah Mı?

Vefk dinen cazi mi sorusuna yanıt vermek gerekmektedir. Bu yöntemin İslam’a aykırı olduğuna dair bir veri yoktur. Bazı kişiler bunun büyü olduğunu söylese de, ağırlıklı görüş aksini dile getirmektedir. Çünkü Allah’ın vermiş olduğu akıl, bu yöntem ile kullanılır. İstekler yine Allah’a dua ile gönderilir. Tek fark ise bunun yazılı bir biçimde yapılmasıdır. Tam olarak rahmini bir çalışma olarak değerlendirilebilir. Böylelikle Vefk büyü müdür sorusu da yanıtını bulmaktadır.

Vefk Alfabesi Nasıldır?

Vefk yapımı sırasında ebced olarak bilinen harfler kullanılır. Yani harflerin sahip olduğu sayısal verilerden yararlanılır. Bunların tümü Arapçadır. Hem harfler hem de sayılar, Arap alfabesindeki simgeler kullanılarak yazılmaktadır. Buna ek olarak bir takım geometrik şekillerin de tercih edildiğini görmekteyiz. Arap Alfabesinin geçmişine bu noktada bakmak son derece mantıklı olacaktır. Bu alfabenin geçmişi son derece eskidir. Milattan sonra ikinci yüzyıla kadar uzanmaktadır. Nebati yazısından esinlenilerek oluşturulmuştur. Nebati yazısının kökeni ise Fenike alfabesine kadar gitmektedir. Sami kökenli bir yazı şeklidir. 28 harften oluşmaktadır. Başta Araplar olmak üzere birçok farklı kavim tarafından kullanılmıştır. Türkler, Osmanlı Devleti zamanında bu alfabenin içine daha farklı harfler eklemiş ve bu şekilde tercih etmişlerdir.

Kabala Büyüsü Dili Nedir?

Kabala Büyüsü Dili Nedir?

Kabala zenginlik büyüsü ve kabala aşk büyüsü, İbranice yazılan bir büyüdür. Kabala Arap ve Süryani alfabeleri ile de yapılan büyülerden biridir. Vefklerde yazılan yazıların bazıları da Tevrat’tan alınmıştır. Yazılar İbranice olduğu için Tevrat’ın kimi bölümlerinin yazılmasıyla ilgili farklı görüşler de vardır. Ayrıca anlamını yalnızca büyü yapan üstadların bildiği bazı motifler de büyülerde kullanılmaktadır. Ayrıca kişilerin hangi duygularının birbirine bağlanacağı da (tutku, aşk, vefa) belirlenmelidir.

Kabala Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kabala Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kabala büyüsü yapanlar aslında bir çeşit duygu ve düşünceleri yönlendirme tekniğini kullanırlar. Bu büyü ile kim etki altına alınmışsa artık o kişinin hem zihni hem de kalbi etki altında olacaktır. Bu büyüyü diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise gizli etkileme gücünün olmasıdır diyebiliriz. Kişi duyguları kendi isteğiyle yaşıyormuş gibi gördüğü için buna gizli etkileme gücü denmektedir. Bu nedenle pek çok kişinin tercih ettiği büyüdür.

Kabala Büyüsü Nedir?

Kabala Büyüsü Nedir?

Kabala aşk büyüsü olarak da bilinen kabala büyüsü, hem aşık etme hem de ayırma gibi seçenekler için kullanılan büyülerden biridir. Hızlı tesir ettiğinin söylenmesi ve zor bozulması nedeniyle büyü dünyasında en çok bilinen bu büyünün dili de İbranicedir. İbranice büyü sözleri aramanızda karşınıza genelde kabala büyüsünün çıktığını göreceksiniz. Çift ağızlı büyülerden biri olması nedeniyle ilgi gören bu büyü Yahudi kabala inancından gelmektedir. Eski Yahudi felsefesinden etkilendiğini söyleyebileceğimiz bu büyü güçlü tesirlerinin olduğu sık söylenen büyülerden biridir. Psikolojik boyutları da düşünüldüğü zaman nümerik hesaplamalarla yapılan bu büyünün etkisi asırlar boyunca insanları etkisi altına almıştır.

Kilit Büyüsü

Kilit ile yapılan büyüler toplum arasında bilinen büyülerdir ve hem kara büyü uygulamalarında hem de ak büyü uygulamalarında kullanılabilmektedir. Bu nedenle yapılan kilit ile bağlama büyüsü iki amacı da taşıyabilir. Bu büyünün anlaşılması hem güçtür hem de anlaşıldığında bozulması bir o kadar güç olmaktadır. Büyü ancak işinde uzman olan medyumlar tarafından yapılabilir. Eğer insanlar bu amaçla evlerine ya da iş yerlerine bırakılmış bir kilit bulurlarsa bu büyüyü bozdurmak için bir medyuma başvurmalıdır.

Kilit Büyüsü Nedir Ve Ne Amaçla Kullanılır?

Kilit büyüleri ülkemizde yaygın kullanılan büyüler arasında yer alır. Bu büyünün hangi kategoride yer alacağını uygulamayı yaptıran kişinin niyeti belirler. Bu nedenle kilit ile bağlama büyüsü art niyetlerle yapılabileceği gibi iki insanın arasını bulmak amaçlı da uygulanabilir. Bu uygulamaların mutlaka işini iyi bilen kişiler tarafından yapılması çok önemlidir. İnsanlar büyü yaptırmak amaçlı medyum arayışlarını genellikle internet üzerinden yapmaktadır. Bu ortamda çok fazla sahte medyum olduğu için büyü çalışması yaptırılmadan önce çok iyi araştırma yapmak ve doğru medyuma ulaşmak önemlidir.

Kilit büyüsü adını uygulama yapılırken asma kilitlerin kullanılmasından almıştır. Büyünün yapılış nedeni çok çeşitlidir. Birini aşık etmek, giden sevgiliyi ya da eşi geri getirmek, sevilen insanı bağlamak, iş kısmetini açmak, şans açmak, kısmet açmak amacıyla kilit büyüsü yapılabilir. Bu uygulamalar kilit büyüsünün iyi amaçlarla yapıldığı uygulamalardır.

Art Niyetle Yapılan Kilit Büyüleri

İyi amaçlarla yapılabildiği gibi art niyetlerle yapılan kilit ile bağlama büyüsü çeşitleri de vardır. Kıskanılan bir çiftin ayrılmasını sağlamak, mutlu olan evli çiftlerin arasını bozmak, iyi bir işi olan insanın işlerinin kötüye gitmesini sağlamak, insanları manevi yönden huzursuz etmek, şanslı bir insanın şansını kapatmak, evlilik aşamasındaki insanların evlenmesine mani olmak gibi nedenlerle de kilit büyüsü yapılabilmektedir.

Kilit büyüsü kısmet açma amaçlı yapılıyorsa kapalı bir kilit üzerine yapılan uygulamalardan sonra açılır. Eğer amaç birinin kısmetinin kapanmasını sağlamaksa yapılan uygulamalardan sonra açık olan bir kilit kapatılır. Kilit büyüsü Süryani büyülerinden birisidir ve uygulama esnasında Süryanice sözler söylenir.

Büyüler ve Yapılışları

Büyü Yapmak, Yaptırmak

Büyüler geçmişten gelen bir çeşit sembol ve tılsım olup, her büyünün amaca göre yapılışı ve inancı bulunmaktadır. Büyülerin yapılış şekillerinde ki farklılıklar aslında amacın farklı olmasına göre değişmektedir. Bazı büyüler oldukça tehlikeli olup, ölüme kadar götürmektedir. Fakat bazı büyüler ise zararsız büyülerdir. Fakat büyü yapmak, yaptırmak dinen yasak ve günahtır. Hatta ki cezası ise ağırdır. Büyülerin yapılış şekillerini ise medyumlar ve hocalar bilmektedir. Bunun için büyü yaptırmak isteyen kişiler genellikle büyü yapan kişilerin yanlarına giderek sıkıntısını ve yapmak istediklerini anlatırlar. Bu durumdan sonra ise hoca yapılması gerekeni kişilere anlatır. Böylelikle büyüler ortaya çıkar ve uygulanır. Büyülerin yapılması için genellikle kişilerin bir eşyası, saçı gibi malzemeler gerekmektedir. Bu şekilde büyü kolaylıkla uygulanmaktadır.

Koruma Büyüsü

Büyülerin yapılış amaçları birbirlerinden farklıdır. Bu yapılış amaçlarına göre büyüler farklı isimler alırlar. Örneğin en kötü amaçlarla yapılan büyüler kara büyüler olarak isim almaktadır. Bu büyüler en güçlü büyülerdir ve kısa sürede kişi üzerine etki etmeleri ile bilinirler. Bu yüzden de çok fazla tercih edilmektedirler. Bunun dışında iyi niyetler ile yapılan büyülerde vardır. Örneğin, kısmet açma büyüsü gibi büyüler ak büyüler arasında yer almaktadır. Bu büyülerin yapımı ise diğer büyülere göre çok daha kolaydır. Koruma büyüsü de bir ak büyüdür ve yapımı oldukça kolaydır. Ne kadar kolay olursa olsun insanlar büyüleri kendileri yapmaya kalkmamalıdırlar. Böyle bir durumda olumsuz olaylar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden mutlaka büyüleri medyuma giderek yaptırmalısınız.

Koruma Büyüsünün Yapılış Şekli

Koruma büyüleri iyi niyetle yapılan büyüler olsa da dinimiz ne amaçla olursa olsun büyü yapmayı kesinlikle yasaklamıştır. Büyüler insanların hayatlarını etkilediği için büyü yapan ve yaptıran kişiler mutlaka dinimizce cezalandırılacaklardır. Bu yüzden büyü yapmaktan uzak durmalısınız. Koruma büyüsü yapımı için medyuma gittiğinizde medyum size bir muska yazacaktır. Bu muska sizi tüm ruhani varlıklardan ve büyülerden koruyacaktır. Koruma büyüsü yapıldıktan sonra kişileri hiçbir şekilde hiçbir varlık rahatsız edemez.  Koruma büyüsü kişinin her türlü kötülükten korunması için yapılmaktadır.

Koruma Büyüsünün Tesir Süresi

Koruma büyüsü yapıldıktan sonra mutlaka kişinin bu muskayı çok iyi bir şekilde muhafaza etmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde büyü tesirini kişi üzerinde gösterecektir. Mümkünse kişi bu büyülü muskayı sürekli olarak üzerinde taşımalıdır. Aksi taktide hiçbir şekilde koruma işlemi gerçekleşmeyecektir. Koruma büyüsü yapıldıktan belli bir süre sonra bu büyünü n tesiri bitecektir. Bu yüzden mutlaka büyünün yeniletilmesi gerekmektedir. Koruma büyüsü süresi bittiğinde kişiyi artık koruyan bir etken olmayacağı için kişinin mutlaka büyüyü yeniletmesi gerekmektedir. Büyü yeniletildiği sürece kişi üzerindeki etkileri süreklilik kazanacaktır. Ancak bu şekilde muskanın etkilerini görebilirsiniz. Büyünün devamlılığı için muskanın tekrar aynı medyuma gidilerek tekrar aynı şekilde yazılması gerekmektedir. Bu şekilde kedinizi diğer tüm büyülerden koruyabilirsiniz.

İncir Büyüsü

İncir Büyüsü

Ak büyüler arasında kabul edilen aşık etme büyülerinde kullanılan malzeme çeşitliliği çok fazladır. Uygulama açısından da büyük farklılıklar gösteren bu uygulamalarda yenilebilir malzemeler çok yaygın kullanılır. Aşık etme amaçlı yapılan büyülerde biber, şeker, nohut, elma ve benzeri sebze, meyve veya bakliyat kullanılabilmektedir. Yiyecek malzemeleriyle yapılan aşk büyüleri arasında incir aşk büyüsü de bulunmaktadır. Ak büyü uygulamalarında kara büyülerde kullanılan materyallerin aksine temiz olarak nitelendirilen malzemeler kullanılır. Canlı veya ölü hayvan parçaları, adet kanı, sperm, mezarlık toprağı gibi pis olarak nitelendirilen malzemelerin ak büyü uygulamalarında kullanıldığı görülmese de ak büyü malzemelerinde kullanılan malzemelerin niyet ve uygulama değiştiğinde kara büyü yapımında da kullanıldığı görülür. Bu nedenle büyülerin sınıflanmasında önemli olan kullanılan malzemeler değil insanların büyü yaptırmakta ki niyetleridir. İyi niyetlerle yapılan bütün büyü uygulamaları ak büyü, art niyetle ve insanlara zarar vermek amacıyla yapılan büyü uygulamaları ise kara büyü olarak tanımlanabilir.

İncir İle Yapılan Aşk Büyüsü

Aşk büyülerinde kullanılan yöntemler oldukça farklıdır ve incir aşk büyüsü bunlardan birisidir. Aşk adına yapılan incir büyüleri de diğer aşk büyüleri gibi etkilidir. İncir büyüleri kuru incir veya taze incir üzerine yapılabilir.

Büyülerin geçmişi insanlık tarihi kadar eski olsa dahi günümüzde de insanların büyü uygulamalarını yaptırmaya meyilli oldukları görülmektedir. İnsanlara zarar vermek amacıyla yapılan kara büyüler bir kenara bırakılırsa ak büyülere yönelen insanlar genellikle doğal yollarla sorunlarını çözemeyenler olmaktadır. Özellikle aşk konusunda çıkmazda olan insanların büyü yoluna başvurdukları görülür. Karşılıksız aşk yaşayan ve bu yüzden acı çeken insanlar sevdikleri kişileri kendilerine bağlanmaları amacıyla yaygın olarak aşk büyüsü yaptırma yoluna gitmektedirler. Ülkemizde en yaygın uygulanan büyüler arasında aşk büyüsü ve bağlama büyüsü bulunmaktadır. İncir ile yapılan aşk büyüleri de dikkat çekmektedir.

İncir Büyüsünün Yapılışı

Taze ya da kuru incirle yapılan incir aşk büyüsü genellikle medyum tarafından gerekli işlem yapıldıktan sonra büyülenmek istenen kişiye yedirilmesi yoluyla gerçekleşir. Üzerine işlem yapılan incirin toprağa gömülmesiyle gerçekleştirilen uygulamalar da vardır. İncir ile yapılan aşk büyülerinin etkilerinin görülme süresi ortalama iki haftadır.