Tagged: ayırma büyüsü yorumları

ayırma büyüsü yorumları

Müneccim Nasıl Olunur?

İnsanların okuduğu burç yorumlarını yapan müneccimler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilmek için söz konusu kişilerin bu seviyelere nasıl geldiğinin bilinmesi çok daha doğru olacaktır. Müneccim olmak için bir okula gidilmesi ya da bir eğitimden geçilmesi gibi zorunluluk yoktur. Bu işin tam bir okulu olduğunu söylemek yanlış olacaktır.

  • Müneccimlik, zorlu bir sürecin sonunda elde edilen bir meslek olarak tanımlanmaktadır. Bu işi yapacak olan kişilerin öncelikle bir takım bilgilere sahip ve bunlara tam olarak hakim olması önemli bir zorunluluktur.

Daha sonra ise çok ciddi bir tecrübe gerekir ki bu kişilerin yıllarını alan önemli bir süreçtir. Bilgi ve tecrübe, kişilere bir takım olayları yorumlama yeteneği kazandıracaktır. Böylece gökyüzündeki olaylardan bir takım fikirler elde edilmesi mümkün olacaktır.

Astrologluk ile araba kullanma birbirine benzetilen iki farklı alandır. Müneccim nasıl olunur sorusuna cevap aranırken bu örnek çok sık kullanılır. Hayatında araba kullanmamış fakat araba kullanmayla ilgili çok sayıda kitap okumuş birisine insanlar güvenir yoksa hayatı boyunca araba kullanmayla ilgili hiç kitap okumamasına rağmen 20 yıldan uzun süredir araba kullanan birisine mi güvenir?

Bu soruya istisnasız hemen herkes 20 yıllık şoföre güvenirim cevabını verecektir. Çünkü araç kullanmak her ne kadar bilgi istese de bu bilginin pratikte kullanılabilmesi için ciddi bir tecrübe gerekir. Müneccimlik de bu şekilde yorumlanmaktadır. Müneccim olmak, sahip olunan bilgilerin tecrübe ile pratiğe dökülmesidir.

Müneccim ve Sahip Olunması Gereken Bilgiler

Müneccim olmak için izlenmesi gereken yol yukarıda anlatılırken bilgi ile birlikte tecrübenin harmanlanmasına vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla da hiçbir bilgiye sahip olmadan bu işi yapabilmek mümkün değildir. Son derece karmaşık bilgilerin bilinmesi ve bunların doğru bir şekilde yorumlanması gerekir ki böylece yapılan yorumların isabet oranı artsın.

  • Aksi durumda bu alanda başarılı olmak neredeyse imkansızdır. Bundan dolayı bu işi yapmak isteyen kişilerin öncelikle bu alanla ilgili kaynakları tarayarak bilgi sahibi olması gerekiyor. Daha sonra ise tecrübe aşamasına geçilmelidir.

Müneccim olabilmek için gök bilimine ciddi şekilde hakim olunması gerekiyor. Bunun için hesaplama işlemleri, bilgisayar programları, astroloji bölümleri ve benzer alanlar bulunmaktadır. Bu alanların mümkünse tamamı değilse mümkün olanların tamamının tabiri caizse yutulması gerekiyor. Buradan elde edilecek olan bilgi, bu işin yapılmasının en önemli temellerinden bir tanesidir ve kesinlikle ihmal edilmemesi gerekir. Aksi durumda ilerleyen dönemlerde bunun sıkıntısı çok sert bir şekilde çekilecektir.

Müneccim ve Hesaplama İşlemleri

Astrolojinin temelinde yatan hesaplamalar, müneccimler için de son derece önemlidir. Fakat bu hesaplamalara ilk defa dışarıdan bakan bir kişi için oldukça karışık görünmektedir. Bu karışıklık ise pek çok insanın bu alana olan ilgisinin sönmesini başlıca sebepleri arasındadır.

  • Fakat söz konusu işlemler ve hesaplamalar birkaç defa incelenir ise çok basit olduğu anlaşılacaktır. Ortaokul olmasa dahi lise seviyesinde işlem bilgisinin yeterli olacağı rahatlıkla söylenebilir. Dolayısıyla da müneccim olmak için çok ciddi bir hesaplama bilgisi gerekmez. Genel olarak hesaplama konusuna hakim olan kişiler, bu alanda çok fazla zorlanmayacaktır.

Gelişen teknoloji ile birlikte birtakım işlemler hesap makinesi ve bilgisayarlardan da yapılabilmektedir. Astroloji alanında en fazla yapılan işlemlerden olan saat, dakika ve saniyeyi açılara çevirmek ya da bunun tam tersini yapmaktır.

Bu işlemler için astrolojinin hamallığı denilmektedir. Bu işlemlerle zaman kaybetmek yerine basit bir hesap makinesi kullanmak çok daha etkili sonuçlar verecek ve insanlar bu işlemleri zorlanmadan yapacaktır. Ayrıca bilgisayarlardan da benzer işlemler yapılabilir.

Müneccim için Bilgisayar Programları

Astrolojideki birtakım işlemler artık bilgisayarlar sayesinde çok daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bilgisayarlara uygun olarak satılan astroloji programları vardır ki bunlar genel olarak iki farklı sınıfta toplanmış durumdadırlar.

  • İlk seçenekte bilgisayara girilecek veriler, horoskop hesaplamaları haritaların çizilmesini sağlamaktadır. Bu aşamadan sonra müneccim çıkan sonuç üzerinden fikirlerini beyan edebilmektedir. İkinci sınıfta yer alan programlarda ise bilgisayar programları hesaplamaları ve çizimleri yaptıktan sonra yorumu da yapmaktadır.

Yukarıda iki farklı bilgisayar programından bahsedilmiştir. İlk seçenek çok fazla tercih edilirken diğer seçeneğin aynı derecede tercih edildiğini söylemek mümkün değildir. Çünkü ikinci seçenekte programın yaptığı yorum, aslında programı kodlayan kişinin programa eklediği yorumdur ki bunun kalitesi her zaman tartışılır.

Bundan dolayı da ikinci seçenek çok fazla tercih edilmez. Çünkü beklentilerin tam olarak karşılanmayacağı gibi kişilerin yapması ya da fikir geliştirmesi gereken bir noktada kalmamaktadır. Müneccim için ilk seçenek bundan dolayı daha uygundur.

Müneccim Ne Yapar?

Bu noktaya kadar müneccimlerin sahip olması gereken özelliklerden ve teknolojinin bu kişilere sağladığı kolaylıklardan bahsedildi. Fakat bu kişilerin tam olarak ne yaptığı da merak edilen konulardan bir tanesidir. Burç yorumlarını bu kişiler nasıl yapıyor? Nelere göre bu yorumlar şekilleniyor? Bunlar tarzındaki soruların temelinde müneccim tarafından yapılan çalışmaların nasıl olduğu yatmaktadır.

  • Dünyanın etrafında çok sayıda gezegen, yıldız ve benzer gök cisimler vardır ve söz konusu cisimlerin tamamı hareketlidir. Dolayısıyla da zaman zaman bunlar kümelenmekte ve bazı şekiller oluşturmaktadır. Buradan şekiller incelenerek haritalar ve farklı çizimler yapılır. Bu çizimler yorumlanarak bir takım yorumlar yapılır.

Fakat bu noktada bilinmesi gereken önemli bir husus vardır. Bu işlemler bir noktaya kadar bilimsel olsa dahi bir noktadan sonra kehanete dönüşmektedir. Bundan dolayı da yapılan yorumların gerçekleşeceğine kesin olarak inanılması yanlış olacaktır. Böyle bir hata yapılırsa sonuçları son derece ağır bir şekilde kendini gösterecektir.

Müneccim ile Horoskop İlişkisi

Müneccim ile horoskop arasındaki ilişkiden bahsetmeden önce horoskopun anlatılması daha doğru olacaktır. Horoskop için yapılacak en kısa tanım, gök cisimlerinin yerlerine bağlı olarak çizilen haritaya verilen genel isimdir. Fakat oldukça kapsamlı tanımlar da bulunmaktadır ve bunlar ile horoskopun önemi daha net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Astrologlar tarafından oluşturulan horoskoplar, burçlara dair yapılan yorumların temelini oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak oluşturulacak olan horoskoplar ne doğru ve kusursuz ise ortaya çıkacak olan sonuçlar da o kadar mükemmel olacaktır. Fakat bunların tamamının tahmin olduğu hiçbir zaman akıldan çıkmamalıdır.

Tırnak büyüsü nasıl yapılır?

Tırnak büyüsü en güçlü kara büyülerden biridir

Kara büyüler içinde en güçlü tesir gösteren uygulamalardan biri de tırnak büyüsüdür. Bu büyü insanların birbirinden soğumasına ve ayrılmasına neden olur. Tırnak büyüsü, bekar kadın ile erkekleri ayırmak için uygulanabileceği gibi evli şahısların birbirinden soğuması için de yapılabilmektedir.

Tırnak büyüsünün etkileri yavaş yavaş ortaya çıkar

Büyü yapıldığı ilk günden itibaren insanların huzurunun kaçmasına neden olur. Büyüye maruz kalan kadın ve erkek arasında küçük münakaşalar görülür. Ancak ilk birkaç gün bu tartışmalar uzlaşma ile sonuçlanacak kadar hafiftir.

Tırnak büyüsü yapıldıktan sonra etkilerini yavaş yavaş arttırır. Her geçen gün büyü biraz daha güçlenir. 11 gün geçtikten sonra büyü insanların tüm duygu ve düşüncelerini etkileyecek kadar güçlenmiştir.

Bu süre dolduktan sonra kadın ve erkek birbirlerini adeta tanıyamaz hale gelir. Kişiler birbirlerine duydukları sevgiyi tamamen kaybeder. Hatta sevgi yerini iğrenme ve nefrete bırakır. İnsanlar arasında saygı da ortadan kalkar. Böylece kopuş çok hızlı olur.

Tırnak büyüsü gerçekten de tırnak ile mi yapılır?

Tırnak büyüsü sadece tırnak ile yapılmaz. Kişilere ait necis her türlü eşya büyü malzemesi olabilir. Kadın ve erkekten alınan tırnak, saç, diş, deri parçası veya kirli elbiseler tercih edilebilir.

Kolay temin edildiği için tırnak büyüsü daha çok kadın ve erkeğin kirli elbiseleri ile yapılmaktadır. Ancak tırnak kullanıldığında büyünün tesiri birkaç misli artmaktadır. Eğer kişilerin tırnaklarından birkaç parça temin edilip bunlarla büyü yapılırsa kesin sonuç verir. Büyünün “tırnak büyüsü” adını alması da bu sebepten kaynaklanır.

Tırnak büyüsü nasıl yapılır?

Tırnak büyüsü kişilerden alınan necis (pis) bir eşyanın üzerine tılsımlı sözcükler okunması suretiyle yapılır.

Öncelikle alınan eşya beyaz bir kumaş parçasının üzerine bırakılır ve büyü yapacak üstat dizleri üzerine çökerek tılsımlı sözcükler okur.

Okunan tılsımlı sözcükler tırnak büyüsünün etkili olmasını sağlayacak hüddamların ismidir. Hüddam kelimesi cin anlamında kullanılır. Büyü yapmakla görevlendirilmiş cinlere hüddam denir.

Hüddamların en önemi özelliği insanın gönlüne vesvese verebilmeleri, insanın psikolojisini bozarak onu öfkeli yapmaları ve insanları birbirinden soğutmalarıdır.

Hüddamların ismi 121 defa okunduktan sonra alınan necis eşyalar beyaz kumaşın içinde iyice sarılır ve bir ip yardımı ile bağlanır.

Büyünün son aşamasında ise beyaz kumaş içindeki necis eşya yerleşim yerlerinden uzak bir yere götürülerek toprağa gömülür. Gömülme işlemi bittikten sonra eşyaların gömüldüğü yerden ayrılmadan önce bir kez daha hüddamların ismi 121 defa okunur.

Tırnak büyüsü hem erkeğe hem de kadına yönelik yapılmalıdır

Bu tesirli büyü ayrılmaları istenen kişilerin her ikisine de yapılmalıdır. Böylece ayrılık fikri her iki şahısta da oluşacak ve kişiler birbirinden kısa sürede kopacaktır.

Eğer büyü uygulaması kişilerden sadece birisine yapılırsa büyü yön değiştirip insanları derinden etkileyebilir.

Büyünün yön değiştirmesi demek yapılan uygulamanın asıl amacının dışında başka amaçlara hizmet etmesi demektir. Yani ayırmak maksadıyla yapılan bir büyünün insanların delirmesine ya da intihar etmesine neden olması gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.

İşte bu sebepten ötürü tırnak büyüsü aynı anda hem erkeği hem de kadını etkileyecek biçimde icra edilmelidir.

Tırnak büyüsünün etkileri kalıcı mıdır?

Ne yazık ki tırnak büyüsünün tesirleri kalıcıdır. Yani herhangi bir yolla büyü bozdurulmazsa birbirini seven insanlar ömür boyu ayrı kalacaklardır.

Eğer büyünün yapıldığı gün ve sonraki 11 gün içinde kadın ya da erkeğin oturdukları evde bir doğum hadisesi gerçekleşirse büyü kendiliğinden bozulur. Bu durum gerçekleşmezse ve büyü bozma yöntemlerine başvurulmazsa tırnak büyüsü ömür boyu insanların yaşamını etkileyecektir.

Tırnak büyüsü nasıl bozdurulur?

Tırnak büyüsünün birbirinden farklı bozdurulma yolları vardır. Ancak bu yollar içinde en güvenilir olanı büyü bozma duaları okumaktır. Felak, Nas ve Fatiha surelerinin peş peşe üçer defa okunması ile inşallah en tesirli kara büyüler dahi hükümsüz kalabilecektir.

Tırnak büyüsü insanları etkilediği dönemde onlara hiç de hoş olmayan davranışlar yaptırır. Bu davranışlar kişiye yakışan hareketler değildir. Ancak büyünün tesirinden ötürü insanlar ne yaptığını bilmemektedir.

Tırnak büyüsünün etkileri ortadan kalktığında kadın ve erkek yaptıklarından pişman olur. Fakat önceki dönemde yapılan kötü davranışlardan ötürü birbirlerine yönelecek yüzleri kalmaz. Bu hususta büyünün tesirlerini kabul etmek ve hoşgörülü davranarak aşk yaşamına yeniden dönmek en isabetli tercih olacaktır.